Kommunestyret
19.06.2019 kl. 09:00 - 00:00
Selvær

Møtedokument
KUNNGJØRING - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 19.06.2019
KUNNGJØRING - TILLEGG SAKSLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 19.06.2019
TILLEGG SAKSPAPIRER - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 19.06.2019
SAKSPAPIRER - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 19.06.2019
MØTEPROTOKOLL - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 19.06.2019

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
6/2019 REFERAT OG MELDINGER Vis
7/2019 PRINSIPPVEDTAK / OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID UTBYGGINGSOMRÅDE NORDHUSØY Vis Vis (1)
8/2019 REGIONALE UTVIKLINGSMIDLER / GRÜNDERFOND - VIRKSOMHET OG REGNSKAP 2018 Vis (2) Vis Vis (1)
9/2019 KOMMUNALT NÆRINGSFOND A - VIRKSOMHET OG REGNSKAP 2018 Vis (1) Vis Vis (1)
10/2019 1. TERTIALRAPPORT 2019 Vis (2) Vis Vis (1)
11/2019 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSMELDING 2017 Vis (4) Vis Vis (1)
12/2019 KYSTPLAN HELGELAND - SLUTTBEHANDLING Vis (6) Vis Vis (2)
13/2019 OVERORDNET BEREDSKAPSPLAN Vis (3) Vis Vis (1)
14/2019 OPPRETTELSE AV STILLING SOM REKTOR Vis (1) Vis Vis (1)