Kommunestyret
18.12.2019 kl. 08:30 - 00:00
Træna Rorbuferie

Møtedokument
KUNNGJØRING - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 18.12.2019
SAKSPAPIRER - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 18.12.2019
MØTEPROTOKOLL - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 18.12.2019

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
41/2019 REFERAT OG MELDINGER Vis
42/2019 VALG AV FELLESRÅD FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE FOR PERIODEN 2019 - 2023 Vis (1) Vis
43/2019 UNGDOMSRÅD - TRÆNA KOMMUNE Vis (1) Vis
44/2019 KOMMUNENS REPRESENTANT I OPPNEVNINGSUTVALGET FOR KONFLIKTRÅDSMEGLERE 2019 - 2023 Vis (1) Vis
45/2019 VALG AV KOMMUNAL KLAGENEMND FOR PERIODEN 2019 - 2023 Vis
46/2019 POLITIRÅD - VALG FOR PERIODEN 2019 - 2023 Vis (1) Vis
47/2019 VALG AV BARNEREPRESENTANT I PLANBEHANDLINGEN 2019 - 2023 Vis
48/2019 VALG AV KOMMUNAL REPRESENTANT TIL MENIGHETSRÅDET 2019 - 2023 Vis
49/2019 VALG AV REPRESENTANT TIL STYRET I SAMARBEIDSORGANET BLÅ VEGEN NORSK SEKSJON FOR 2019 - 2023 Vis
50/2019 VALG AV REPRESENTANT TIL SAMARBEIDSUTVALG OG SKOLENS MILJØUTVALG Vis
51/2019 KONTROLLUTVALG FOR PERIODEN 2019-2023 - ENDRING Vis (1) Vis Vis (1)
52/2019 DAGAKTIVITETSTILBUD TIL HJEMMEVÆRENDE DEMENTE Vis Vis (1)
53/2019 NYE POLITIVEDTEKTER FOR TRÆNA KOMMUNE - SLUTTBEHANDLING Vis (1) Vis Vis (2)
54/2019 INNOVASJONSPRISEN 2018 - BRUK AV MIDLER Vis (1) Vis Vis (1)
55/2019 BUDSJETTREGULERING 2019 Vis Vis (1)
56/2019 LÅN OG TILSKUDD FRA TRÆNA NÆRINGSFOND - CAMILLA HA AS (HAVFOLKETS HUS) - DISPENSASJON FRA RETNINGSLINJENE Vis (2) Vis Vis (3)
57/2019 HAVBRUKSFONDET - UTBETALING 2019 - AVSETNING Vis (2) Vis Vis (6)
58/2019 TRÆNA FISKER AS - INVITASJON TIL UTVIDELSE AV AKSJEKAPITAL Vis (1) Vis Vis (1)
59/2019 KOMMUNALE AVGIFTER 2020 (TEKNISK) Vis (2) Vis Vis (2)
60/2019 KOMMUNALE SATSER FOR HELSE 2020 Vis Vis (2)
61/2019 BUDSJETT 2020 - HANDLINGSPROGRAM 2020 - 2023 Vis (2) Vis Vis (3)
62/2019 MØTEPLAN 1. HALVÅR 2020 Vis (2) Vis Vis (3)