Kommunestyret
17.12.2020 kl. 10:00 - 00:00
Træna Rorbuferie

Møtedokument
MØTEPROTOKOLL - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 17.12.2020
KUNNGJØRING - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 17.12.2020
SAKSPAPIRER - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 17.12.2020

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
66/2020 REFERAT OG MELDINGER Vis
67/2020 ENDRING VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I TRÆNA KOMMUNE Vis (4) Vis Vis (1)
68/2020 INTERKOMMUNALT VETERINÆRSAMARBEID FOR TRÆNA, LURØY OG NESNA KOMMUNER - REVIDERING AVTALE Vis (2) Vis Vis (1)
69/2020 FYSISKE MØTER ELLER FJERNMØTER I FOLKEVALGTE ORGANER Vis (1) Vis Vis (1)
70/2020 NY SAMARBEIDSAVTALE STUDIESENTER - RKK YTRE HELGELAND Vis (6) Vis Vis (1)
71/2020 TRÆNA HANDEL EIENDOM AS / TRÆNA HANDEL AS - SØKNAD OM OMGJØRING AV REST NÆRINGSLÅN TIL TILSKUDD Vis (2) Vis Vis (7)
72/2020 SELVÆR OPPVEKSTSENTER - NEDLEGGELSE Vis (1) Vis Vis (1)
73/2020 INNOVASJONSPRISEN 2018 - BRUK AV MIDLER Vis (1) Vis Vis (3)
74/2020 SØKNAD OM TILSKUDD TIL DRIFT AV TRÆNAFESTIVALEN FOR 2020 Vis Vis (1)
75/2020 BUDSJETTREGULERING 2020 Vis Vis (1)
76/2020 STORTINGSVALGET OG SAMETINGSVALGET 2021 - FASTSETTING AV VALGDAG Vis Vis (1)
77/2020 MØTEPLAN 1. HALVÅR 2021 Vis (1) Vis Vis (7)
78/2020 KOMMUNALE AVGIFTER 2021 Vis (1) Vis Vis (1)
79/2020 ÅRSBUDSJETT 2021 - ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL 2021 - 2024 Vis (3) Vis Vis (4)