Kommunestyret
15.12.2017 kl. 09:00 - 00:00
Træna Rorbuferie

Møtedokument
KUNNGJØRING - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 15.12.2017
SAKSPAPIRER - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 15.12.2017
MØTEPROTOKOLL - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 15.12.2017

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
41/2017 REFERAT OG MELDINGER Vis
42/2017 RETT TIL OPPHOLD I SYKEHJEM ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT HELDØGNSTJENESTE - SLUTTBEHANDLING Vis (1) Vis Vis (2)
43/2017 ETTERGIVELSE AV ANLØPSAVGIFT I TRÆNA KOMMUNE - BOREAL SJØ AS Vis (2) Vis
44/2017 SAMARBEIDSAVTALE OM SKATTEKREVERFUNKSJON Vis (1) Vis
45/2017 SØKNAD OM TILSKUDD FRA NÆRINGSFOND - OPPGRADERING AV STRØM I BÅT - S. AMUNDSEN Vis Vis (1)
46/2017 SØKNAD OM TILSKUDD FRA NÆRINGSFOND - NY MOTOR OG GEAR - O. M. SVENDSEN Vis Vis (2)
47/2017 VIDEREFØRING AV UTVIKLINGSPROSJEKT TRÆNA - STØTTE FRA NÆRINGSFOND REGIONALE UTVIKLINGSMIDLER 2018, 2019, 2020 Vis Vis (1)
48/2017 UTVIKLINGSPROSJEKT TRÆNA - AVSETNING TIL FOND 2017 Vis (1) Vis
49/2017 LØNNSMIDLER - AVSETNING TIL FOND 2017 Vis Vis (1)
50/2017 KOMMUNALE AVGIFTER 2018 - VANN, AVLØP, RENOVASJON OG FEIING Vis Vis (1)
51/2017 BUDSJETT 2018 - HANDLINGSPROGRAM 2018 - 2021 Vis (1) Vis Vis (2)
52/2017 MØTEPLAN 2018 Vis (4) Vis Vis (1)