Kommunestyret
14.11.2019 kl. 09:00 - 00:00
Rådhuset - kantine

Møtedokument
MØTEPROTOKOLL - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 14.11.2019
KUNNGJØRING - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 14.11.2019
SAKSPAPIRER - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 14.11.2019

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
40/2019 ARBEIDSMØTE BUDSJETT 2020 - HANDLINGSPROGRAM 2020 - 2023 Vis