Kommunestyret
13.12.2018 kl. 10:00 - 00:00
Træna Rorbuferie

Møtedokument
KUNNGJØRING TILLEGG SAKSLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 13.12.2018
KUNNGJØRING - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 13.12.2018
SAKSPAPIRER - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 13.12.2018
TILLEGG SAKSPAPIRER - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 13.12.2018
MØTEPROTOKOLL - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 13.12.2018