Kommunestyret
12.03.2020 kl. 08:30 - 00:00
Rådhuset

Møtedokument
SAKSPAPIRER - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 12.03.2020
KUNNGJØRING - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 12.03.2020
MØTEPROTOKOLL - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 12.03.2020

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
4/2020 REFERAT OG MELDINGER Vis
5/2020 TRÆNA HANDEL EIENDOM AS / TRÆNA HANDEL AS - SØKNAD OM OMGJØRING AV REST NÆRINGSLÅN TIL TILSKUDD Vis (2) Vis Vis (4)
6/2020 FELLESRÅD FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE - ÅRSMELDING 2019 Vis (1) Vis Vis (6)
7/2020 RETNINGSLINJER NÆRINGSFOND - REVIDERING Vis (1) Vis Vis (4)
8/2020 KOMMUNALT NÆRINGSFOND A - VIRKSOMHET OG REGNSKAP 2019 Vis (1) Vis Vis (1)
9/2020 REGIONALE UTVIKLINGSMIDLER / GRÜNDERFOND - VIRKSOMHET OG REGNSKAP 2019 Vis (2) Vis Vis (1)
10/2020 FINANSIERING- REPARASJON BASSENG OG GARDEROBER TRÆNAHALLEN Vis (1) Vis Vis (1)
11/2020 ENDRING AV KNUTEPUNKT - TRÆNARUTEN / HELGELANDSPENDELEN Vis Vis (9)