Kommunestyret
05.09.2019 kl. 08:30 - 00:00
Rådhuset

Møtedokument
SAKSPAPIRER - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 05.09.2019
MØTEPROTOKOLL - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 05.09.2019
KUNNGJØRING - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 05.09.2019

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
16/2019 REFERAT OG MELDINGER Vis
17/2019 FELLESRÅD FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE - ÅRSMELDING 2018 Vis (1) Vis Vis (4)
18/2019 STYRKING AV NÆRINGSFOND SAMT ENDRE RETNINGSLINJER NÆRINGSFOND Vis (2) Vis Vis (1)
19/2019 SØKNAD OM TILSKUDD EVT LÅN FRA TRÆNA NÆRINGSFOND - SJØSET FISHING (INGVALD SJØSET) Vis (3) Vis Vis (1)
20/2019 SØKNAD OM LÅN OG TILSKUDD FRA TRÆNA NÆRINGSFOND - CAMILLA HA AS (HAVFOLKETS HUS) Vis (1) Vis Vis (1)
21/2019 SØKNAD OM TILSKUDD FRA TRÆNA NÆRINGSFOND - TRÆNA ARCTIC FISHING - FASE TO Vis (2) Vis Vis (1)
22/2019 TRÆNA BRANN-OG REDNINGSTJENESTE - UTDANNING BRANNMANNSKAPER 2019 Vis (1) Vis Vis (1)
23/2019 REDNINGSSKØYTE- ETABLERING KAI OG BYGG- TOTAL KOSTNADSRAMME Vis Vis (5)
24/2019 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2018 Vis (3) Vis Vis (1)