Kommunestyret
01.04.2020 kl. 15:30 - 00:00
Fjernmøte - SKYPE

Møtedokument
SAKSLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 01.04.2020
SAKSPAPIRER - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 01.04.2020
MØTEPROTOKOLL - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 01.04.2020

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
12/2020 REFERAT OG MELDINGER Vis Vis (1)
13/2020 INFORMASJON VEDRØRENDE KORONA-PANDEMIEN - COVID-19 TIL FORMANNSKAPET 25.03.2020 Vis (1) Vis Vis (1)
14/2020 TRÆNA HANDEL EIENDOM AS / TRÆNA HANDEL AS - SØKNAD OM OMGJØRING AV REST NÆRINGSLÅN TIL TILSKUDD Vis (2) Vis Vis (5)
15/2020 FELLESRÅD FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE - ÅRSMELDING 2019 Vis (1) Vis Vis (7)
16/2020 RETNINGSLINJER NÆRINGSFOND - REVIDERING Vis (1) Vis Vis (5)
17/2020 KOMMUNALT NÆRINGSFOND A - VIRKSOMHET OG REGNSKAP 2019 Vis (1) Vis Vis (2)
18/2020 REGIONALE UTVIKLINGSMIDLER / GRÜNDERFOND - VIRKSOMHET OG REGNSKAP 2019 Vis (2) Vis Vis (2)
19/2020 FINANSIERING- REPARASJON BASSENG OG GARDEROBER TRÆNAHALLEN Vis (1) Vis Vis (2)
20/2020 ENDRING AV KNUTEPUNKT - TRÆNARUTEN / HELGELANDSPENDELEN Vis Vis (10)
21/2020 MØTEPLAN 1. HALVÅR 2020 - REVIDERING Vis (1) Vis Vis (4)