K-Utvalget
09.12.2020 kl. 09:00 - 13:00
Sentrum Næringshage Sandnessjøen

Møtedokument

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling