Formannskap
29.08.2019 kl. 15:30 - 00:00
Rådhuset

Møtedokument
KUNNGJØRING - MØTE I FORMANNSKAP DEN 29.08.2019
MØTEPROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAP DEN 29.08.2019
SAKSPAPIRER - MØTE I FORMANNSKAP DEN 29.08.2019

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
30/2019 REFERAT OG MELDINGER Vis
31/2019 TV-AKSJON 2019 - CARE Vis
32/2019 TASTE OF TRÆNA / IDA BUSCHMANN - SERVERINGSBEVILLING Vis
33/2019 STYRKING AV NÆRINGSFOND SAMT ENDRE RETNINGSLINJER NÆRINGSFOND Vis (2) Vis
34/2019 SØKNAD OM TILSKUDD EVT LÅN FRA TRÆNA NÆRINGSFOND - SJØSET FISHING (INGVALD SJØSET) Vis (3) Vis
35/2019 SØKNAD OM LÅN OG TILSKUDD FRA TRÆNA NÆRINGSFOND - CAMILLA HA AS (HAVFOLKETS HUS) Vis (1) Vis
36/2019 SØKNAD OM TILSKUDD FRA TRÆNA NÆRINGSFOND - TRÆNA ARCTIC FISHING - FASE TO Vis (2) Vis
37/2019 NYE POLITIVEDTEKTER FOR TRÆNA KOMMUNE Vis (3) Vis
38/2019 TRÆNA BRANN-OG REDNINGSTJENESTE - UTDANNING BRANNMANNSKAPER 2019 Vis (1) Vis
39/2019 REDNINGSSKØYTE- ETABLERING KAI OG BYGG- TOTAL KOSTNADSRAMME Vis Vis (4)
40/2019 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2018 Vis (3) Vis