Formannskap
27.11.2019 kl. 15:30 - 00:00
Rådhuset

Møtedokument
MØTEPROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAP DEN 27.11.2019
KUNNGJØRING - MØTE I FORMANNSKAP DEN 27.11.2019
SAKSPAPIRER - MØTE I FORMANNSKAP DEN 27.11.2019

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
51/2019 HØRING - ENDRING I BUSS OG BÅTRUTER Vis (5) Vis Vis (6)
52/2019 KULTUR- OG MILJØPRIS 2019 Vis (1) Vis
53/2019 NYE POLITIVEDTEKTER FOR TRÆNA KOMMUNE - SLUTTBEHANDLING Vis (1) Vis Vis (1)
54/2019 INNOVASJONSPRISEN 2018 - BRUK AV MIDLER Vis (1) Vis
55/2019 KOMMUNALE AVGIFTER 2020 (TEKNISK) Vis (2) Vis Vis (1)
56/2019 KOMMUNALE SATSER FOR HELSE 2020 Vis Vis (1)
57/2019 BUDSJETT 2020 - HANDLINGSPROGRAM 2020 - 2023 Vis (2) Vis Vis (2)
58/2019 REFERAT OG MELDINGER Vis