Formannskap
25.03.2020 kl. 15:00 - 00:00
SKYPE

Møtedokument
MØTEPROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAP DEN 25.03.2020
SAKSPAPIRER - MØTE I FORMANNSKAP DEN 25.03.2020

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
13/2020 INFORMASJON VEDRØRENDE KORONA-PANDEMIEN - COVID-19 TIL FORMANNSKAPET 25.03.2020 Vis