Formannskap
22.06.2017 kl. 20:00 - 00:00
Rådhuset

Møtedokument
SAKSPAPIRER - MØTE I FORMANNSKAP DEN 22.06.2017.
MØTEPROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAP DEN 22.06.2017.

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
42/2017 UTLYSNING AV STILLING - RÅDMANN - ANSETTELSESUTVALG OG SØKERLISTE