Formannskap
22.03.2017 kl. 15:30 - 00:00
Rådhuset

Møtedokument
KUNNGJØRING - MØTE I FORMANNSKAP DEN 22.03.2017.
KUNNGJØRING - MØTE I FORMANNSKAP DEN 22.03.2017.
TILLEGG SAKSPAPIRER - MØTE I FORMANNSKAP DEN 22.03.2017.
MØTEPROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAP DEN 22.03.2017.
SAKSPAPIRER - MØTE I FORMANNSKAP DEN 22.03.2017.

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
4/2017 REFERAT OG MELDINGER Vis
5/2017 REGIONAL TRANSPORTPLAN NORDLAND - HØRING - HANDLINGSPROGRAM 2018 - 2021
6/2017 DIGITALISERINGSSTRATEGI OG IKT-PLAN 2017-2020 Vis (2)
7/2017 LEIEREGULATIV VED BRUK AV KOMMUNAL VEI ELLER GRUNN I TRÆNA KOMMUNE
8/2017 KOMMUNAL FLYTEBRYGGE I SELVÆR - OVERTAKELSE/KJØP
9/2017 GAIA SALMON - INTENSJONSAVTALE Vis (1)
10/2017 TRÆNA BÅTFORENING - INTENSJONSAVTALE Vis (1)
11/2017 REGIONALE UTVIKLINGSMIDLER / GRÜNDERFOND - VIRKSOMHET OG REGNSKAP 2016 Vis (2)
12/2017 KOMMUNALT NÆRINGSFOND A - VIRKSOMHET OG REGNSKAP 2016 Vis (1)
13/2017 SØKNAD OM LÅN/TILSKUDD TIL KJØP AV EIENDOM - NÆRINGSFOND - MOEN GÅRD Vis (2)
14/2017 UTVIKLINGSPROSJEKT TRÆNA - FORLENGELSE
15/2017 FINANSIERING RESTERENDE BYGGEARBEIDER TRÆNA KIRKE Vis (1)
16/2017 OPPGRADERING AV TRYGDEBOLIGER Vis (2)
17/2017 PROSJEKT - "SKAPE EN ATTRAKTIV, INKLUDERENDE OG BÆREKRAFTIG REGION GJENNOM BEDRE TILGJENGELIGHET" Vis (1)
18/2017 TRÆNA 2030 - KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL - ENDELIG VEDTAK Vis (5)
19/2017 PLANPROGRAM REVIDERING KOMMUNEPLANENS AREALDEL TRÆNA - OPPSTART OG HØRING Vis (1)
20/2017 TRÆNA BÅTFORENING - GRATIS FYLLMASSE TIL TOMT 2/1 Vis (1)