Formannskap
19.11.2020 kl. 08:30 - 00:00
Rådhuset

Møtedokument
MØTEPROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAP DEN 19.11.2020
KUNNGJØRING - MØTE I FORMANNSKAP DEN 19.11.2020
SAKSPAPIRER - MØTE I FORMANNSKAP DEN 19.11.2020

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
66/2020 REFERAT OG MELDINGER Vis
67/2020 NYE SAMFERDSELSKART - FORSLAG FRA TRÆNA KOMMUNE Vis (7) Vis Vis (5)
68/2020 INTERKOMMUNALT VETERINÆRSAMARBEID FOR TRÆNA, LURØY OG NESNA KOMMUNER - REVIDERING AVTALE Vis (2) Vis
69/2020 STORTINGSVALGET OG SAMETINGSVALGET 2021 - FASTSETTING AV VALGDAG Vis
70/2020 NÆRINGSFOND - SØKNAD OM STØTTE OG TILSKUDD - ARCTIC PRESENTATION V/ TOM ERIK MOE Vis (3) Vis
71/2020 KULTURMIDLER 2020 Vis (19) Vis
72/2020 KULTUR- OG MILJØPRISEN 2020 Vis (1) Vis