Formannskap
18.06.2020 kl. 08:30 - 00:00
SKYPE /TEAMS

Møtedokument
KUNNGJØRING - MØTE I FORMANNSKAP DEN 18.06.2020
SAKSPAPIRER - MØTE I FORMANNSKAP DEN 18.06.2020
MØTEPROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAP DEN 18.06.2020
KUNNGJØRING TILLEGG SAKSLISTE - MØTE I FORMANNSKAP DEN 18.06.2020
TILLEGG SAKSPAPIRER - MØTE I FORMANNSKAP DEN 18.06.2020

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
34/2020 REFERAT OG MELDINGER Vis
35/2020 FORNYING AV BEVILLING FOR SALG AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK GRUPPE 1 - BUTIKKEN I SELVÆR SA Vis
36/2020 FORNYING AV BEVILLING FOR SALG AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK GRUPPE 1 - TRÆNA HANDEL AS Vis Vis (1)
37/2020 FORNYING AV SKJENKEBEVILLING - TRÆNA RORBUFERIE AS Vis Vis (1)
38/2020 FORNYING AV SKJENKEBEVILLING - ALOHA CAFE AS Vis Vis (2)
39/2020 FORNYING AV SKJENKEBEVILLING - CAMILLA HA AS - HAVFOLKETS HUS Vis Vis (1)
40/2020 FORNYING AV SKJENKEBEVILLING - HOLMENS OVERNATTING AS Vis Vis (1)
41/2020 AMBULERENDE SKJENKEBEVILLING 01.07.2020 - 30.06.2024 Vis Vis (1)
42/2020 AVTALE OM SALGS-, SKJENKE- OG RØYKEKONTROLL - NORDFJELDSKE KONTROLL AS Vis (1) Vis Vis (1)
43/2020 KULTURMINNEPLAN 2020 - 2030 - TEMAPLAN TRÆNA KOMMUNE - SLUTTBEHANDLING Vis (1) Vis Vis (1)
44/2020 FORSKRIFT OM GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE I TRÆNA KOMMUNE - SLUTTBEHANDLING Vis (1) Vis Vis (1)
45/2020 STIFTELSE AV UTVIKLINGSSELSKAP TRÆNA 365 AS Vis (1) Vis
46/2020 1. TERTIALRAPPORT 2020 Vis (1) Vis
47/2020 NÆRINGSFOND - SANDER E. NORØ - INVESTERING I FISKEBÅT Vis (1) Vis
48/2020 NÆRINGSFOND - MALINS KRAMBU OG BLOMSTER - UTVIDE MED VASKERI Vis (1) Vis