Formannskap
14.05.2020 kl. 16:00 - 00:00
SKYPE

Møtedokument
MØTEPROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAP DEN 14.05.2020
KUNNGJØRING - MØTE I FORMANNSKAP DEN 14.05.2020
SAKSPAPIRER - MØTE I FORMANNSKAP DEN 14.05.2020
TILLEGG SAKSPAPIRER - MØTE I FORMANNSKAP DEN 14.05.2020
TILLEGG SAKSPAPIRER - MØTE I FORMANNSKAP DEN 14.05.2020

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
21/2020 REFERAT OG MELDINGER Vis
22/2020 NYE SAMFERDSELSKART - HURTIGBÅT, FERGE, NEX OG TRÆNA LOKAL Vis (2) Vis Vis (2)
23/2020 TV-AKSJONEN 2020 - ET HAV AV MULIGHETER Vis
24/2020 HELGELANDSSYKEHUSET 2025 - FRIKJØP ADMINISTRATIVE RESSURSER Vis
25/2020 SAMARBEIDSAVTALE MELLOM TRÆNA, RØDØY OG LURØY VEDR KOMMUNEPSYKOLOG Vis (1) Vis
26/2020 SYKEPLEIER FRA VIKARBYRÅ SOMMEREN 2020 Vis
27/2020 KULTURMINNEPLAN 2020 - 2030 - TEMAPLAN TRÆNA KOMMUNE Vis (1) Vis
28/2020 REGULERINGSPLAN - NORDHUSØY- 1.GANGS HØRING Vis (15) Vis
29/2020 SØKNAD - TILSKUDD / LÅN - MODOLV SJØSET FISK AS - INTENSJONSAVTALE Vis (2) Vis Vis (1)
30/2020 MØTEPLAN RESTEN AV 1. HALVÅR 2020 Vis (2) Vis Vis (5)