Formannskap
12.06.2018 kl. 15:30 - 00:00
Rådhuset

Møtedokument
MØTEPROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAP DEN 14.06.2018
SAKSLISTE - MØTE I FORMANNSKAP DEN 12.06.2018
SAKSPAPIRER - MØTE I FORMANNSKAP DEN 12.06.2018
TILLEGG SAKSPAPIRER - MØTE I FORMANNSKAP DEN 14.06.2018

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
28/2018 REFERAT OG MELDINGER Vis
29/2018 TV-AKSJONEN 2018 - OPPRETTELSE AV KOMMUNEKOMITÉ OG PENGEBIDRAG Vis
30/2018 NY HAVNE- OG FARVANNSLOV - HØRINGSSVAR - SJØVEIEN VIDERE (NOU 2018:4) Vis (2) Vis
31/2018 KULTURMIDLER 2018 Vis (19) Vis
32/2018 BARNEHAGEN "TAPPERT FORSØK" - NAVNENDRING Vis
33/2018 TEMAPLAN FOR FOLKEHELSE 2018 - 2021 Vis (2) Vis
34/2018 RETNINGSLINJER NÆRINGSFOND Vis (4) Vis Vis (1)
35/2018 SØKNAD OM TILSKUDD OG LÅN TIL ETABLERING AV HOLMENS OVERNATTING - NÆRINGSFOND Vis (2) Vis Vis (2)
36/2018 SØKNAD OM TILSKUDD FRA TRÆNA NÆRINGSFOND - TRÆNA SJØMAT AS Vis (1) Vis Vis (1)
37/2018 SØKNAD OM TILSKUDD TIL OPPSTART AV "PÅ TRÆNA KAFFEBRENNERI" - NÆRINGSFOND/GRÜNDERFOND Vis (1) Vis Vis (1)
38/2018 SØKNAD OM TILSKUDD FRA NÆRINGSFOND - UTBEDRING AV BENSINANLEGG - TRÆNA HANDEL AS Vis (1) Vis Vis (1)
39/2018 SØKNAD OM TILSKUDD FRA TRÆNA NÆRINGSFOND - ALOHA CAFE AS Vis (1) Vis
40/2018 REVIDERING KOMMUNEPLANENS AREALDEL TRÆNA - EKSTERN RESSURS Vis (1) Vis Vis (2)
41/2018 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSMELDING 2015 Vis (3) Vis
42/2018 LOKALITET REDNINGSSKØYTA Vis
43/2018 1. TERTIALRAPPORT 2018 Vis (1) Vis
44/2018 PRISER KOMMUNALE TJENESTER 2019 Vis (1) Vis
45/2018 INVESTERING I NY EL-KJELE OG VARMTVANNS-ANLEGG RÅDHUS / SKOLE Vis (1) Vis