Formannskap
03.12.2020 kl. 12:00 - 16:00
Rådhuset - kantine

Møtedokument
MØTEPROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAP DEN 03.12.2020
SAKSPAPIRER - MØTE I FORMANNSKAP DEN 03.12.2020
KUNNGJØRING - MØTE I FORMANNSKAP DEN 03.12.2020

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
73/2020 REFERAT OG MELDINGER Vis
74/2020 KOMMUNALT NÆRINGSFOND - COVID-19 - HELGELAND ADVENTURE AS Vis (4) Vis
75/2020 KOMMUNALT NÆRINGSFOND - COVID19 - HOUSE BY THE SEA Vis (2) Vis
76/2020 KOMMUNALT NÆRINGSFOND - COVID-19 - WESTBYE AS Vis (3) Vis
77/2020 KOMMUNALT NÆRINGSFOND - COVID-19 - MODOLV SJØSET FISK AS Vis (3) Vis
78/2020 KOMMUNALT NÆRINGSFOND - COVID-19 - TRÆNA SNEKKERSERVICE AS Vis (1) Vis
79/2020 KOMMUNALT NÆRINGSFOND - COVID-19 - TRÆNA ISOPORKASSEFABRIKK SUS Vis (2) Vis
80/2020 KOMMUNALT NÆRINGSFOND - COVID-19 - NORØY KYSTFISKE Vis (1) Vis
81/2020 KOMMUNALT NÆRINGSFOND - COVID-19 - SHELL FISH AS Vis (1) Vis
82/2020 KOMMUNALT NÆRINGSFOND - COVID-19 - SHELL FISH AS Vis (1) Vis
83/2020 KOMMUNALT NÆRINGSFOND - COVID-19 - TRÆNA OVERNATTING AS Vis (2) Vis
84/2020 KOMMUNEDELPLAN- VANN OG AVLØP- HØRING PLANPROGRAM Vis (1) Vis
85/2020 ENDRING VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I TRÆNA KOMMUNE Vis (4) Vis
86/2020 FYSISKE MØTER ELLER FJERNMØTER I FOLKEVALGTE ORGANER Vis (1) Vis
87/2020 SELVÆR OPPVEKSTSENTER - NEDLEGGELSE Vis (1) Vis
88/2020 INNOVASJONSPRISEN 2018 - BRUK AV MIDLER Vis (1) Vis Vis (2)
89/2020 SØKNAD OM TILSKUDD TIL DRIFT AV TRÆNAFESTIVALEN FOR 2020 Vis
90/2020 ÅRSBUDSJETT 2021 - ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL 2021 - 2024 Vis (3) Vis Vis (3)