Formannskap
02.08.2017 kl. 15:00 - 00:00
TELEFONMØTE - NB: telefonnr og pinkode

Møtedokument
MØTEPROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAP DEN 02.08.2017.
KUNNGJØRING - MØTE I FORMANNSKAP DEN 02.08.2017.
SAKSPAPIRER - MØTE I FORMANNSKAP DEN 02.08.2017.

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
43/2017 ETT ÅRS VIKARIAT SOM SEKTORLEDER UNDERVISNING 2017