Fellesrådet for eldre og funksjonshemmede
19.06.2017 kl. 15:30 - 00:00
Rådhuset

Møtedokument
MØTEPROTOKOLL - MØTE I FELLESRÅDET FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE DEN 19.06.2017.
SAKSPAPIRER - MØTE I FELLESRÅDET FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE DEN 19.06.2017.

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
1/2017 KOMMUNALE SATSER FOR HELSE 2018