I Forskningsprosjektet «Testsone Træna» jobber vi med  en undersøkelse om fremtidens lokalsamfunn og reiseliv.

En av temaene som skal undersøkes er hvordan vi vil ha det i lokalsamfunnet i forhold til økt reiseliv. Trenger vi en øking? Hvor går i så fall tålegrensen? Noen steder i Norge har reiselivet eksplodert og lokalsamfunnene slites ut. Hvordan kan vi på Træna planlegge og være på forkant slik at et eventuelt økt reiseliv skjer innen tålegrensen – sånn at det beriker øysamfunnet, ikke sliter det ut.

I prosjektet har vi ansatt Sunniva Remmen som jobber under sommeren 2019 med å utforme spørreundersøkelse, intervjue folk og høre hva både lokale og tilreisende mener.

Ta gjerne kontakt til Sunniva om du ønsker å stille på et intervju: sunniva.remmen@outlook.com

Og delta gjerne i denne spørreundersøkelse (det tar kun 5 minutt)

Svar på spørreskjema her

 

Hvis du ønsker å fylle ut skjemat på papir, velkommen til rådhuset så hjelper vi deg.