TRÆNA BRANN-OG REDNINGSTJENESTE

Har du lyst til å være en av de viktige hjelperne i Træna kommune, da må du søke!
Brannvesenet har 2-3 ledige faste stillinger som brannkonstabel
De som ansette skal være stasjonert på Husøy.
Stillingsstørrelsen er 1,54 % og utgjør 30 timer pr. år. I tilegg godtgjøring for bæring av
nødnettradio på kr 11000; pr.år.
Brannvesenet er et deltidsbrannvesen med 16 deltidsstillinger. Det er brannstasjon på Husøy
og branndepo i Selvær.

Arbeidsoppgaver:
Som brannkonstabel vil du være en del av et team som rykker ut på forskjellige hendelser som
kan inntreffe i kommunen. Det kan være brann, ulykker, akutthendelser sammen med lege,
oljeutslipp, leteaksjoner osv.
Pliktig å delta på øvelser og vedlikehold.
Pliktig til å bære nødnettradio

Personlige egenskaper:
Er motivert og engasjert.
Løsningsorientert
Lyst å hjelpe andre
God helse
Gode norskkunnskaper
Det er krav om å delta på kurs og utdanning i henhold til gjeldende lover og forskrifter
Søkere med erfaring fra brannvern, sertefikat til bil eller lastebil vil bli prioritert.
Søkere som ikke tilfredstiller disse kravene kan også søke og vil bli vurdert.
Kvinner oppfordres spesielt til å søke.

Søknadsfrist 24.09.23
For nærmere informasjon ta kontakt med Brannsjef Morten Tøgersen,
mob: 41526697 eller e-mail: morten.togersen@trana.kommune.no
Søknad med CV sendes Træna kommune:

post@trana.kommune.no