Vi har ledige faste stillinger i grunnskolen, og søker derfor lærere med 1. – 7. trinn kompetanse og 5. – 10. trinn kompetanse, gjerne med erfaring fra fådelt skole. I tillegg søkes det etter allmennlærer/adjunkt, etter den gamle skolen, som kan undervise på tvers av trinn.

Les mer her:

Ledige lærerstillinger langt til havs