I henhold til Lov om akvakultur av 17.6.2005 med forskrifter, legges følgende søknad ut til offentlig innsyn:

Søknad akvakutlur i Træna kommune i Nordland
Søker: Nova Sea AS org. 961 056 268
Søknaden gjelder: Arealendring av akvakulturlokalitet
Søkt størrelse: Ingen endring
Lokalitet: Rensøya N
Koordinater: Midtpunkt anlegg N 66º30, 247' Ø 12º04, 371'
Midtpunkt fôringsflåte N 66º30, 050' Ø 12º04, 140'
Kontaktadresse: post@trana.kommune.no

Eventuelle merkander på denne lokalitetsplasseringen må fremsettes skriftlig og oversendes Træna kommune innen 1 måned fra denne kunngjøringen.

Søknad om arealendring på lokalitet Rensøya N
Søknadsskjema arealendring Rensøya
Vedlegg 1 - Gebyr
Vedlegg 2 - Strømmålinger på 5 og 15 m
Vedlegg 3 - Kart Rensøya N
Vedlegg 4 - MOM B
Vedlegg 5 - MOM C
Vedlegg 6A - Om beredskapsplaner i Nova Sea
Vedlegg 6B - Beredskapsplaner i Nova Sea
Vedlegg 7 - Bekrivelse av IK-system
E-post (2221905)
Plassering i Kystsoneplan