I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 kunngjøres det igangsetting av reguleringsplanarbeid på Nordhusøy i Træna kommune.

1905-Kunngjøring Nordhusøy naboer og høringsinstanser - kan lastes ned her

Referat oppstartsmøte - kan lastes ned her