Vi former fremtidens helsetjeneste

Helgeland står ovenfor utfordringer for å kunne tilby likeverdige og fremtidsrettede helsetjenester på hele Helgeland.

Hvordan ta hensyn til helsefremming, befolkningsutvikling, sykdomsutvikling, behandling, teknologi og forventninger hos befolkningen i vår oppbygning av helsetjenesten?

Hvordan skal vi sammen bygge vår felles helsetjeneste?

Målgruppen for konferansen er helsepersonell og helseledere i kommune— og spesialisthelsetjeneste, helsepolitikere og brukerorganisasjoner — og alle andre som er opptatt av og jobber med samhandling.

Konferansen søkes godkjent som tellende timer/kurs til videre— og etterutdanning hos Norsk Ergoterapeutforbund, Norsk Sykepleierforbund og Den Norske Legeforening.

Sjekk ut det programmet!

Program og påmelding: https://samhandlingskonferansen.no/

Påmeldingsfrist 27.mai

Videresend gjerne i ditt nettverk😃