Træna formannskap vedtar å legge ut på høring forslag til innkreving og beregning av farvannsavgift.
Høringsfrist settes til 5 uker etter vedtaksdato. 

Forslag kan lastes ned her