Høringen finner du på Statsforvalteren i Nordland sine nettsider eller på denne linken

Hørinsfristen er satt til 22. november 2021