RETNINGSLINJER VED BESØK I SYKEHJEM.

Smittetrykket i Træna er lavt og alle pasientene er nå fullvaksinert, og besøksnivået er derfor på grønt nivå.

Besøk bør avklares på forhånd. Har besøkende influensasymptomer, må de holde seg hjemme.

Besøkende får muntlig beskjed om at de skal sprite hender før og etter besøket og informeres om smitteverntiltak på avdelingen.

Besøk kan foregå i fellesareal eller på pasienten sitt rom.  

Besøkende skal i utgangspunktet holde minst 1 meters avstand til alle også til den de besøker, og opprettholde god hånd -og hostehygiene

Avstandsregel på 1 meter kan fravikes for vaksinerte beboere

Vaksinerte beboere kan ha nær kontakt med et begrenset antall uvaksinerte besøkende, og de samme over tid.

Hvis både den besøkende og beboeren er vaksinert, kan de ha nærkontakt.

Nærkontakt inkluderer også berøring/klemming

Besøkende som ikke er frisk skal holde seg hjemme inntil symptomfrihet + 2 dager

Besøkende som selv har vært på reise i røde land/områder eller oppsøkt områder hvor det er påvist mutert virus skal holde seg hjemme i 10 dager

 

Fotpleiere/frisører/fysioterapi ol kan ta oppdrag som normalt i avdelingene

Sykehjemspasienter kan dra på besøk til familie. Alle på besøksstedet må være friske. Større ansamlinger av personer i forbindelse med besøket frarådes.

Institusjonen holder oversikt over hvem som har vært på besøk siste 10 dager

Dersom noen ønsker å arrangere bingo, strikkecafe eller annet, ta kontakt med Pernille på mobil 93009959. 

 

Ring på forhånd om at du kommer på besøk 😊 

 

Velkommen ❤️

Hilsen fra oss på sykehjemmet.