RETNINGSLINJER VED BESØK I SYKEHJEM.

Råd ved besøk hos pasienter/beboere uten covid-19

BESØK AVTALES PÅ VAKTTELEFON 905 36 221/750 95 600.

Når du kontakter oss for å avtale besøkstid, vil du bli bedt om å svare på noen standard helsespørsmål.

I første omgang vil nærmeste pårørende prioriteres. Pårørende kan besøke 1 gang i uken pga kapasitetsutfordringer.

Besøk skal foregå på venterommet på legekontoret, onsdag og fredag mellom kl. 16-18.
Besøksrommet må tilrettelegges slik at det er mulig å holde minst 1 meters avstand mellom alle som er tilstede i rommet.

En ansatt vil være tilgjengelig under hele besøket og vil påse at alle:
 - utfører håndhygiene når de går inn i helse- eller omsorgsinstitusjonen
 - holder minst 1 meters avstand til pasienter og ansatte i institusjonen
 

Alle besøkende som har avtalt besøkstid, benytter legevaktinngangen og ikke hovedinngangen

Når pasient/beboer har behov for rullestol, bør ansatt trille den

Ved besøk utendørs må alle utføre håndhygiene ved ankomst og holde minst 1
meters avstand til pasienter og ansatte

Antall besøkende som oppholder seg i besøksrommet samtidig begrenses, slik at nødvendig
avstand til andre kan opprettholdes.
Etter hvert besøk rengjøres overflater og kontaktpunkter som dørhåndtak o.l. Dette utføres av ansatt i avdelingen mellom hvert besøk.
 

Velkommen på besøk til sykehjemmet.