Træna formannskap vedtok i møte 29.08.2019 sak 37/19 å legge forslag til nye politivedtekter ut på høring med 

høringsfrist 1. oktober 2019

Forslag til nye politivedtekter
Gjeldende politivedtekter

Forslaget er også tilgjengelig på Rådhuset og på Butikken i Selvær.
Innspill til nye politivedtekter sendes Træna kommune, Rådhuset, 8770 Træna eller E-post: post@trana.kommune.no
Ved spørsmål kontakt Træna kommune på telefon 750 95 800, eller E-post: post@trana.kommune.no