For å få eFaktura til nettbanken din må du velge «ja takk til alle». Gå inn i nettbanken og velg dette, da vil du kunne få eFaktura fra alle fakturautstedere som tilbyr dette.

Har du ikke samtykket til eFaktura vil faktura bli sendt til din DIGIPOST

Hvis du ikke har valgt «ja takk til alle» i din nettbank og du ikke har DIGIPOST, vil du få tilsendt faktura i papir.

 

Les mer om endringene på efaktura.no

https://www.efaktura.no/privat/Pages/Fordeler.aspx