Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Administrasjonsutvalget 27
28
09
30
27
Arbeidsmiljøutvalget 18
21
Fellesrådet for eldre og funksjonshemmede 05
17
26
Formannskap 30
20
27
20
27
22
19
28
09
29
30
30
27
11
Kommunestyret 27
19
28
05
15
16
14
18
Valgstyret 22
30