Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Administrasjonsutvalget 12
12
18
29
Arbeidsmiljøutvalget 07
11
27
Fellesrådet for eldre og funksjonshemmede 07
11
28
Formannskap 29
12
15
12
26
12
18
29
05
Kommunestyret 23
20
26
24
13