Træna kommune
Hovedside | Kontakt oss | Om Træna | Søk
 

VenstremenyTræna kommune
8770 Træna
Tlf   75 09 58 00
Fax 75 09 58 01
Epost

Redaktør:
Rådmann
 

Kulturmidler 2017

 

 

Herved lyses kulturmidler for 2017 ut. Lag og foreninger hjemmehørende i Træna kommune kan søke.

 

Søknad vedlagt fjordårets regnskap, budsjett for inneværende år samt aktivitetsplan må være Træna kommune, sentraladministrasjonen i hende

innen 1. mai 2017.

Søknadskjema finner du her eller ved henvendelse i resepsjonen på Rådhuset: post@trana.kommune.no, tlf 75095800

 

Retningslinjer for tildeling av kulturmidler

 

1.      Kulturmidlene tildeles enkeltpersoner, lag og foreninger i Træna kommune etter søknad.

2.      Alle lag, foreninger og enkeltpersoner kan søke.

3.      Kulturmidlene tildeles av Træna Formannskap på møte i juni mnd. hvert år.

4.      Utlysning av midlene gjøres hvert år i mars måned, med søknadsfrist 1. mai.

5.      Vedlagt søknad skal være godkjent regnskap, medlemstall og årsrapport fra siste regnskapsår.  Aktivitetsplan* og budsjett** for søknadsåret skal også vedlegges.  Av aktivitetsplan skal det fremgå hvilke aktiviteter foreningen skal drive i søknadsåret, hvem som skal delta på de ulike arrangement og alderskategori aktiviteten er tiltenkt.

6.      Kulturmidlene skal fortrinnsvis tildeles lag og foreninger som driver arbeid blant barn og unge i Træna kommune.  Ved for eksempel større investeringer, spesielle arrangement eller lignende, kan lag og foreninger som retter sin aktivitet fortrinnsvis mot voksne også tildeles kulturmidler. Det kan settes av kr 10 000,- til for eksempel større arrangement hvis disse viser seg å gå med underskudd. Dersom midlene ikke er benyttet innen 1. desember tildeles disse, eller eventuell rest, lag og foreninger - basert på fordelingsnøkkel vedtatt i ordinært tildelingsmøte for kulturmidler.

7.      Støtteforeninger og ideelle foreninger/organisasjoner som driver sin aktivitet rettet mot/til støtte for næringsvirksomheter, eller som driver som næringsvirksomheter, skal ikke tildeles kulturmidler.

8.      Lag og foreninger som oppgir feilaktige opplysninger ved søknad om kulturmidler vil kunne bli utelukket helt eller delvis ved tildeling av kulturmidler.

Aktivitetsplan *)

Er et dokument som forteller hvilke arrangement man skal delta på, hvilke arrangement man selv skal arrangere, hvem som skal delta, hvilken alderskategori som er tiltenkt å delta på de ulike arrangement. Terminliste dekker deler av det en aktivitetsplan skal være.

Budsjett **)

Skal vise hvilke inntekter man regner med i laget i året man går i møte/ er inne i, hvordan man tenker seg å dekke lagets utgifter og hvilke utgifter man regner med å ha i løpet av året. Budsjettet bør være koblet opp mot aktivitetsplan men også romme mer, for eksempel kontorutgifter, materiellutgifter m.v.

 
Sist oppdatert av Jan Helge Andersen, 02.03.2017

Nettstedskart