Træna kommune
Hovedside | Kontakt oss | Om Træna | Søk
 

VenstremenyTræna kommune
8770 Træna
Tlf   75 09 58 00
Fax 75 09 58 01
Epost

Redaktør:
Rådmann
 

Om Træna

 
Her ligger Træna
Træna kommune er Norges eldste fiskevær, med oldtidsfunn fra nærmere 9000 år tilbake. Træna er en liten kommune med nesten 500 innbyggere og er spesiell geografisk med sin plassering på kanten av storhavet. 
 
 Kommunen består av mer enn 418 øyer, holmer og skjær, men den faste bosetningen begrenser seg til øyene Husøy, Selvær, Sanna og Sandøy.  Kommunesenteret ligger på Husøy. Lenger nord finner vi Sanna, Sandøy, Holmen og Dørvær, og med Selvær som siste øygruppe lengst i nord.
 
Gjennom hele dette øyriket går polarsirkelen. Midnattsolen kan sees fra slutten av mai og ca. seks uker framover.    

 

kommunevåpen

 symboliserer tre fiskeangler i gull på rød bunn.
Angelen er tegnet etter en beinangel som ble funnet i Kirkehellaren

på Sanna og er fra steinaldertid. Angelen symboliserer Træna som fiskevær og formen er fra forhistorisk tid. Tre angler henspeiler på tallordet "tre" i navnet Træna.

  

på øya Sanna, med sine huler, grotter og minner fra fjern fortid, gir stedet en trolsk atmosfære.  I eldre tid var dette seilingsmerket på kysten opphavet til mangt et sagn om underlige vesener og overnaturlige krefter. 
 
Træna har en rik fortid.  På øya Sanna finnes en enestående samling av fortidsminner med den mektige Kirkhelleren som den mest kjente.  Hustufter, grotter og huler forteller om bosettingen i Træna helt fra den tidlige steinalder.  Hustuftene på Sanna er rester etter noen av de eldste hus som er konstatert i Norge.  En vandring blant gammel og ny bosetning på Sanna, blant fortid og nåtid, fører en nærmere 9000 år tilbake i tiden.
 

Fisket

Træna

er og har alltid vært hovednæringsvei i Træna.  Folket har til alle tider livnært seg av det havet ga dem. 
 
Fisket har selvsagt utviklet seg i takt med tiden også her.  I tillegg til ordinært kystfiske finner du også fiskeindustri og fiskeoppdrett.  Ut over dette fins det flere andre bedrifter som bidrar til å gjøre samfunnet produktivt og livskraftig.   
Bildet til høyre viser Modolv Sjøset Pelagic AS sitt anlegg på Husøy.
                                                                                                                                                           
Træna kommune utgir Utposten - Kommunal informasjonsavis for Træna kommune som sendes gratis til husstandene i kommune. Utposten kommer ut 6 ganger i året.
 

Kart  

Kommunene Træna, Lurøy, Rødøy, Nesna, Hemnes og Rana er med i et samarbeid om en felles kartinnsynsløsning. Dette er en web-basert løsning som er beregnet for publikum og profesjonelle brukere. Her er det mulig å få lett tilgang til kart, registerdata og til å finne interessante steder i Træna kommune.  
 
Brukerveiledning for kartportalen finner dere her.
Kartportalen finnes her
 

Orienteringskart

Her er orienteringskartet over Husøy i digital utgave.
Friluftsrådet har laget ett i M 1:7500 over hele og ett i M 1:5000 over området rundt skola.
Disse filene kan skrives ut på en vanlig fargeskriver og vips så har dere så mange kart dere ønsker.
 
 
Reise og overnatting
 
Hvordan reise til/fra Træna og lokalt i kommunen - finnes her
 
Overnatting på Træna finner du her

 

   Ms Helgeland                                                 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FOTOGALLERI FRA TRÆNA FINNER DERE HER

 

 
Sist oppdatert av Jan Helge Andersen, 19.09.2013

Nettstedskart