Træna kommune
Hovedside | Kontakt oss | Om Træna | Søk
 

VenstremenyTræna kommune
8770 Træna
Tlf   75 09 58 00
Fax 75 09 58 01
Epost

Redaktør:
Rådmann
 

PLANPROGRAM PÅ HØRING- REVIDERING KOMMUNEPLANENS AREALDEL TRÆNA

 

Træna kommune har vedtatt oppstart av arbeidet med revidering av kommuneplanens arealdel. I den forbindelse legges planprogrammet for planprosessen ut til offentlig ettersyn.

Planprogrammet er en arbeidsplan for gjennomføring av planarbeidet. Formålet med planprogrammet er å informere om planarbeidet og få inn synspunkter i en tidlig fase av arbeidet. I tillegg skal planprogrammet sikre medvirkning, avdekke eventuelle behov for utredninger, og bidra til at planleggingen blir målrettet og forutsigbar. Alle som ønsker det kan komme med innspill til planprogrammet mens det ligger til offentlig ettersyn.

Når det gjelder konkrete innspill på ny og endret arealbruk i ny arealplan legges det opp til at dette skal gjøres gjennom en bred og åpen prosess. Dette vil bli kunngjort spesielt.

Planprogrammet er også tilgjengelig på Rådhuset og på Butikken i Selvær.

Innspill til planprogrammet sendes Træna kommune, Rådhuset, 8770 TRÆNA eller Epost til post@trana.kommune.no senest 18. mai 2017.

Ved spørsmål kontakt Træna kommune på telefon 750 95 800, eller Epost til post@trana.kommune.no.

 

 
 Sist oppdatert av Jan Helge Andersen, 29.03.2017

Nettstedskart