Sentralbord: 

E-post: post@trana.kommune.no

Telefon:

750 95 800

Postadresse:

Træna kommune

Postboks 100

8770 TRÆNA


Politiskledelse

Per Pedersen, ordfører. Tlf 750 95 813

Lena Holmen, varaordfører. Tlf 976 46 891


Sentraladministrasjon 

Liv-Hege Martinussen, rådmann. Tlf 750 95 810

Gunn Eliassen, assisterende rådmann. Tlf 750 95 811

Moa Bjørnson, utviklingssjef. Tlf 474 78 016

Ann Iren Eliassen, sekretær. Tlf. 750 95 800


Økonomi

Eva-Merete Johansen, sektorleder Tlf 750 95 818

Jan Helge Andersen, konsulent Tlf 750 95 817

Randi Svendsen, regnskapsmedarbeider Tlf 750 95 819


Oppvekst

Carl-Henrik Buschmann -  sektorleder Tlf 750 95 835

Hilde Amundsen, styrer Barnehagen tappert forsøk Tlf: 750 92 820

Signe Antonsen, konsulent skole/barnehage Tlf: 750 95 834


Tekniske tjenester

Vakant stilling - sektorleder tlf: 750 95 800

Wenke Myhre, konsulent. Tlf: 750 95 812

Ketil Jakobsen, fagarbeider. Tlf: 482 54 284 

Arne Danielsen, fagarbeider. Tlf: 957 82 910

 


Helse og omsorg

Pernille Øijord, sektorleder. Tlf 750 95 845

Unni Jakobsen, legesekretær, Tlf: 750 95 850 (tlf-tid mellom 12:00 - 13:00)

Lawrence Rajakumar, kommunelege, Tlf 750 95 850 (tlf-tid mellom 12:00 - 13:00)

Anita Sjøset, Avdelingsleder Træna alders- og sykehjem Tlf 750 95 844